Devlet Memurları Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi


Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 26/2
Esas Numarası 2/1556
Başkanlığa Geliş Tarihi 06/01/2017
Teklifin Başlığı Devlet Memurları Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile, en az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş ve Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip merkez denetim elemanlarının makam tazminatı koşullarının yeniden düzenlenmesi; bu çerçevede birinci dereceli kadroya atanmış olma ölçütü yerine kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olma ölçütünün esas alınması amaçlanmaktadır.
Teklifin Son Durumu KOMİSYONDA
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 11/01/2017 Komisyonda

Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Ali YİĞİT Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İlk İmza Sahibi
(2/1556 ) Bilgileri