5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi


Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 26/2
Esas Numarası 2/1553
Başkanlığa Geliş Tarihi 04/01/2017
Teklifin Başlığı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; yetim aylığı alan kız ve erkek çocuklar arasındaki ayrımının kaldırılması öngörülmektedir.
Teklifin Son Durumu KOMİSYONDA
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 10/01/2017 Komisyonda
Tali Komisyon Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 10/01/2017 Komisyonda
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 10/01/2017 Komisyonda

Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Şenal SARIHAN Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İlk İmza Sahibi
(2/1553 ) Bilgileri