Kurumlar Vergisi Genel Tebligi (Seri No: 1)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Seri No: 17)

Kurumlar Vergisi Tebligi 17

15 Subat 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayi: 30687

TÜRMOB Açiklamalari (Reklam Kesintisi Hk.)

TÜRMOB Açiklamalari (Kooperatifler Hk.)

Hazine ve Maliye Bakanligi (Gelir Idaresi Baskanligi)ndan:

MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebligi (Seri No: 1)’nin “4.13.3. Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak disi islemlerin vergilendirilmesi” baslikli bölümünün besinci paragrafi asagidaki sekilde degistirilmistir.

“Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerce, ortak disi islemlerden dogan kazancin ve kurumlar vergisi matrahinin tespiti açisindan ortak disi islem kapsaminda bulunan ve bulunmayan hasilat, maliyet ve gider unsurlarinin ayri ayri izlenmesi, ortak disi islemlere ait hasilat, maliyet ve gider unsurlarinin diger islemlerle iliskilendirilmemesi ve kooperatif tarafindan tutulan defterlere, bu ayrimi saglayacak sekilde kaydedilmesi gerekmektedir.”

MADDE 2 – Ayni Tebligin “15.3.10. Fon ve yatirim ortakliklarinin istisna kazançlari üzerinden yapilacak vergi kesintisi” baslikli bölümünden sonra gelmek üzere asagidaki bölüm eklenmistir.

15.3.11. Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fikrasi kapsamindaki ödemelerde vergi kesintisi

Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fikrasinin (g) bendi uyarinca, Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fikrasi kapsamindaki ödemelerden vergi kesintisi yapilmasi gerekmektedir.

Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fikrasi ile Cumhurbaskanina; ödeme yapilan kisilerin mükellef olup olmamasina, ödeme yapan veya ödemeye aracilik edenlerin vergi kanunlarina göre vergi kesintisi yapmak zorunlulugu bulunup bulunmamasina, ödemenin konusunun mal veya hizmet alim satimi olup olmamasina, elektronik ortamda gerçeklestirilip gerçeklestirilmemesine, ödeme yapilanin bu tutari vergi matrahinin tespitinde indirim konusu yapip yapmamasina bakilmaksizin, vergiye tabi islemlere taraf veya araci olanlara vergi kesintisi yaptirmaya, is gruplari, is nevileri, sektörler ve emtia gruplari itibariyla, vergiye tabi islemle ilgili, vergi kanunlarinda belirtilen alt ve üst limitler arasinda olmak sartiyla, farkli kesinti oranlari tespit etmeye yetki verilmistir.

15.3.11.1. Kesinti kapsamina alinan ödemeler

Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fikrasi ile Cumhurbaskanina verilen yetki, 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan 18/12/2018 tarihli ve 476 sayili Cumhurbaskani Karari ile kullanilmistir.

Söz konusu Kararin eki Kararin 1 inci maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fikrasinda ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fikrasinda sayilanlara internet ortaminda verilen reklam hizmetlerinin vergi kesintisi kapsamina alinmis oldugu, bu hizmetlere iliskin olarak hizmeti verenlere veya internet ortaminda reklam hizmeti verilmesine aracilik edenlere yapilan ödemelerden, ödeme yapilan kisilerin mükellef olup olmamasina bakilmaksizin vergi kesintisi yapilmasi gerektigi yönünde düzenleme yapilmistir.

Mezkûr Kararin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri geregince, internet ortaminda verilen reklam hizmetlerine iliskin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortaminda reklam hizmeti verilmesine aracilik edenlere (ödeme yapilan kisilerin mükellef olup olmamasina bakilmaksizin) yapilan ödemeler üzerinden;

– Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarinca %15,

– Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi uyarinca %0,

– Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarinca %15

oraninda vergi kesintisi yapilmasi gerekmektedir.

15.3.11.1.1. Internet ortaminda verilen reklam hizmetlerine iliskin ödemeler üzerinden yapilacak vergi kesintisi

476 sayili Cumhurbaskani Karari ile 2009/14594 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin birinci maddesinin birinci fikrasina eklenen on birinci bent uyarinca, internet ortaminda verilen reklam hizmetlerine iliskin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortaminda reklam hizmeti verilmesine aracilik edenlere yapilan ödemeler üzerinden %0 oraninda vergi kesintisi yapilmasi gerekmektedir.

Buna göre, Tebligin (15.1.) bölümünde sayilan vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar, tam mükellef bir kurum tarafindan kendilerine internet ortaminda verilen reklam hizmeti karsiliginda bu kuruma yapacaklari ödemeler üzerinden %0 oraninda vergi kesintisi yapmakla yükümlüdürler. Tebligin (15.1.) bölümünde sayilan vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar disinda kalanlarin ise tam mükellef bir kurumdan aldigi internet ortamindaki reklam hizmetleri karsiliginda bu kuruma yapacaklari ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapma yükümlülükleri bulunmamaktadir.

Internet ortaminda verilen reklam hizmetlerine iliskin ödemelerin bu hizmetin verilmesine aracilik eden tam mükellef bir kuruma yapilmasi halinde, bu ödemeler üzerinden %0 oraninda vergi kesintisi yapilacaktir. Öte yandan, internet ortaminda reklam hizmeti verilmesine aracilik eden tam mükellef kurum tarafindan, bu hizmetin karsiligi olarak hizmeti verene yapilan ödemeler üzerinden de vergi kesintisi yapilmasi gerekmektedir. Dolayisiyla, ödemenin bu hizmetin verilmesine aracilik eden kuruma yapilmasi ve daha sonra hizmete aracilik eden kurum tarafindan tahsil edilen hizmet bedellerinin asil hizmet sunucusuna ödenmesinde de vergi kesintisi yapilmasi gerekmekte olup asil hizmet sunucusunun tam mükellef olmasi halinde vergisi kesintisi orani %0 olarak uygulanacaktir.

Ayrica, internet ortaminda reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracilik eden gerçek kisilere yapilan ödemelerde vergi kesintisi orani %15 olarak uygulanacaktir. Söz konusu vergi kesintisi uygulamasinda gerçek kisinin tam veya dar mükellef olmasinin bir önemi bulunmamaktadir.

Internet ortaminda reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracilik edenlerin mükellef olup olmadigina bakilmaksizin, bu hizmetlere iliskin ödemelerden vergi kesintisi yapilmasi gerekmektedir.

476 sayili Cumhurbaskani Karari 1/1/2019 tarihinden itibaren yapilacak ödemelere uygulanmak üzere yayimi tarihinde yürürlüge girmis olup hizmet bu tarihten önce verilmis olsa dahi, anilan tarihten itibaren (bu tarih dahil) yapilan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapilacaktir.

Söz konusu vergi kesintisinin uygulanmasi açisindan, internet ortaminda reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracilik edenlere anilan Kararin yürürlük tarihinden önce nakden veya hesaben ödeme yapilmis olmasi halinde,  bu ödemelerin konusunu teskil eden hizmetlere iliskin olarak 1/1/2019 tarihinden sonra yapilacak ödemelerden vergi kesintisi yapilmayacaktir.

Örnegin, (Z) A.S. Ekim 2018 döneminde (B) Reklamcilik Ltd. Sti.’den internet ortaminda reklam hizmeti almis ve bu hizmete iliskin (B) Reklamcilik Ltd. Sti. tarafindan Kasim 2018 döneminde düzenlenen faturayi yasal defterlerine kaydetmistir. Aralarindaki anlasma geregi (Z) A.S. hizmet bedelinin ödemesini 15 Ocak 2019 tarihinde yapacaktir.

Kasim 2018 döneminde faturanin (Z) A.S.’nin defterlerine kaydedilmesi ile hesaben ödeme gerçeklesmis oldugundan 15 Ocak 2019 tarihinde yapilacak nakden ödeme üzerinden vergi kesintisi yapilmasina gerek bulunmamaktadir.”

MADDE 3 – Ayni Tebligin “30.4.10. Dar mükellef kurumlarca yapilan türev islemlerde vergi kesintisi” baslikli bölümünden sonra gelmek üzere asagidaki bölüm eklenmistir.

30.4.11. Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fikrasi kapsamindaki ödemelerde vergi kesintisi

Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fikrasinin (d) bendi uyarinca, Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fikrasi kapsamindaki ödemelerden vergi kesintisi yapilmasi gerekmektedir.

30.4.11.1. Kesinti kapsamina alinan ödemeler

Tebligin (15.3.11.) bölümünde açiklandigi üzere, 476 sayili Cumhurbaskani Karari ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fikrasinda ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fikrasinda sayilanlara internet ortaminda verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamina alinmis olup bu hizmetlere iliskin olarak hizmeti verenlere veya internet ortaminda reklam hizmeti verilmesine aracilik edenlere yapilan ödemelerden, ödeme yapilan kisilerin mükellef olup olmamasina bakilmaksizin vergi kesintisi yapilmasi gerektigi yönünde düzenleme yapilmistir.

Mezkûr Kararin üçüncü maddesi ile, Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi kurumlarin vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarindan yapilacak vergi kesintisi oranlari hakkindaki 2009/14593 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin 1 inci maddesinin birinci fikrasina (15) numarali bent eklenmis ve internet ortaminda verilen reklam hizmetlerine iliskin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortaminda reklam hizmeti verilmesine aracilik edenlere yapilan ödemeler üzerinden yapilacak vergi kesintisi orani %15 olarak belirlenmistir.

30.4.11.1.1. Internet ortaminda verilen reklam hizmetlerine iliskin ödemeler üzerinden yapilacak vergi kesintisi

476 sayili Cumhurbaskani Karari ile 2009/14593 sayili Bakanlar Kurulu Kararinda yapilan degisiklik uyarinca, internet ortaminda verilen reklam hizmetlerine iliskin olarak, bu hizmeti veren veya internet ortaminda reklam hizmeti verilmesine aracilik eden dar mükellef kurumlara yapilan ödemeler üzerinden %15 oraninda vergi kesintisi yapilmasi gerekmektedir.

Buna göre, Tebligin (15.1.) bölümünde sayilan vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar, dar mükellefiyete tabi bir kurumun internet ortaminda verdigi reklam hizmeti karsiliginda bu kuruma yapacaklari ödemeler üzerinden %15 oraninda vergi kesintisi yapmakla yükümlüdürler. Tebligin (15.1.) bölümünde sayilan vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar disinda kalanlarin ise dar mükellef bir kurumdan aldigi internet ortamindaki reklam hizmetleri karsiliginda bu kuruma yapacaklari ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapma yükümlülükleri bulunmamaktadir.

Asil hizmet sunucusu olan dar mükellef bir kurum tarafindan internet ortaminda verilen reklam hizmetlerine iliskin ödemelerin, bu hizmetlere aracilik eden tam mükellef bir kuruma yapilmasi durumunda, Tebligin (15.3.11.) bölümünde yapilan açiklamalarin dikkate alinmasi gerekmektedir.

Ancak, hizmete aracilik eden tam mükellef kurum tarafindan, internet ortaminda verilen reklam hizmetlerine iliskin tahsil edilen bedellerin, internet ortaminda reklam hizmeti veren asil hizmet sunucusu dar mükellef kuruma ödenmesinde, bu ödemeler üzerinden hizmete aracilik eden tam mükellef kurum tarafindan %15 oraninda vergi kesintisi yapilmasi gerekmektedir.

Ayrica, internet ortaminda reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracilik eden dar mükellef gerçek kisilere yapilan ödemelerde vergi kesintisi orani %15 olarak uygulanacaktir.

Internet ortaminda reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracilik edenlerin mükellef olup olmadigina bakilmaksizin, bu hizmetlere iliskin ödemelerden vergi kesintisi yapilmasi gerekmektedir.

476 sayili Cumhurbaskani Karari 1/1/2019 tarihinden itibaren yapilacak ödemelere uygulanmak üzere yayimi tarihinde yürürlüge girmis olup hizmet bu tarihten önce verilmis olsa dahi, anilan tarihten itibaren (bu tarih dahil) yapilan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapilacaktir.

Söz konusu vergi kesintisinin uygulanmasi açisindan, internet ortaminda reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracilik edenlere anilan Kararin yürürlük tarihinden önce nakden veya hesaben ödeme yapilmis olmasi halinde,  bu ödemelerin konusunu teskil eden hizmetlere iliskin olarak 1/1/2019 tarihinden sonra yapilacak ödemelerden vergi kesintisi yapilmayacaktir.

Örnegin, (C) A.S. reklam acenteligi faaliyetinde bulunan Bay (E) araciligiyla Kasim 2018 döneminde kanuni ve is merkezi Irlanda’da bulunan (L) Ltd.’den internet ortaminda reklam hizmeti almistir. (C) A.S., 100.000 ABD Dolari olan hizmet bedelinin %25 lik kismini anlasma geregi Kasim 2018 döneminde avans olarak Bay (E)’ye ödemistir. (L) Ltd. bu reklam hizmetine iliskin faturayi Bay (E) adina Aralik 2018 döneminde düzenlemis ve Bay (E) faturayi bu dönemde yasal defterlerine kaydetmistir. Bay (E) de reklam hizmet bedeline iliskin olarak Aralik 2018 döneminde (C) A.S. adina fatura düzenlemis ve (C) A.S. söz konusu faturayi ayni dönemde yasal defterlerine kaydetmistir. (C) A.S. hizmet bedelinin kalan kismini 20 Ocak 2019 tarihinde Bay (E)’ye ödemis, Bay (E) ise hizmet bedelinin tamamini 31 Ocak 2019 tarihinde (L) Ltd.’nin hesabina transfer etmistir.

Kasim 2018 döneminde yapilan avans ödemesiyle bir kismi nakden ve Aralik 2018 döneminde faturanin (C) A.S.’nin defterlerine kaydedilmesiyle hesaben ödemesi gerçeklesen hizmete iliskin olarak, 20 Ocak 2019 tarihinde Bay (E)’ye yapilan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapilmayacaktir.

Kanuni ve is merkezi Irlanda’da bulunan (L) Ltd. tarafindan reklam hizmetine iliskin düzenlenen faturanin Bay (E)’nin yasal defterlerine Aralik 2018 döneminde kaydedilmesi ile hesaben ödeme gerçeklesmis oldugundan Bay (E)’nin 31 Ocak 2019 tarihinde yaptigi nakden ödeme üzerinden vergi kesintisi yapmasina gerek bulunmamaktadir.”

Teblig olunur.