TFRS 9 Finansal Araçlar’ın diğer Standart ve Yorumlarda yaptığı değişiklikler 19/12/2017 tarihli ve 30275 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 19.12.2017-19.12.2020