Ağırlıklı olarak sigortacılıkla iştigal eden işletmelere, isteğe bağlı olarak 1 Ocak 2021’e kadar TFRS 9’un uygulanmasına ilişkin geçici bir muafiyet tanıyan TFRS 4’te yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 18.12.2017-18.12.2021