Turizm Payi Beyannamesi Genel Tebligi (Sira No: 1) Resmi Gazete’de Yayimlandi.

Turizm Payi Beyannamesi Genel Tebligi (Sira No: 1) Resmi Gazete’de Yayimlandi.

02/11/2019 tarih ve 30936 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Turizm Payi Beyannamesi Genel Tebligi (Sira No:1) ile;

7183 sayili Türkiye Turizm Tanitim ve Gelistirme Ajansi Hakkinda Kanunun 6 nci maddesiyle; Turizm payina iliskin beyannamelerin verilme sürelerini, kapsama girenlerin turizm türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibariyla ayri ayri veya birlikte aylik veya üç aylik dönemler hâlinde tespit etmeye, beyannamelerin; sekil, içerik ve eklerini belirlemeye, elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, yetki verilmis gerçek veya tüzel kisiler araci kilinarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kisileri araci kilmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayili Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik ve Yeminli Mali Müsavirlik Kanunu kapsaminda kalan meslek mensuplarina onaylatilmasina veya imzalatilmasina iliskin usul ve esaslar ile turizm payinin beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayi geçmeyecek sekilde yeniden belirlemeye, Kültür ve Turizm Bakanliginin görüsü alinarak, Bakanligimiz yetkili kilinmistir.

Bu yetkiye istinaden Teblig ile Turizm payinin beyani ve tahsiline iliskin usul ve esaslar belirlenmistir.

Bu Tebligin yürürlük tarihi itibariyla Turizm Payi Beyannamesi vermekle yükümlü olanlarin turizm payi mükellefiyetinin tesis islemlerinin yapilmasi için bu Tebligin yayimlandigi tarihten itibaren 15 gün içinde Baskanligimiz Interaktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda basvuru yapmalari ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri veya dilekçelerini kayitli posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS) vb.) ile göndermeleri gerekmektedir.

Söz konusu Teblige ulasmak için tiklayiniz.

Açiklayici bilgi notuna ulasmak için tiklayiniz.