Anayasa Mahkemesi Karari E: 2019/85, K: 2019/88 Sayili Karari – Kullanilmayan Yillik Ücretli Izin Sürelerine Iliskin Ücret Alacaginin Ödenmesi

Anayasa Mahkemesi Kullanilmayan Yillik Ücretli Izin

17 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayi: 31011

Anayasa Mahkemesi Baskanligindan:

Esas Sayisi : 2019/95

Karar Sayisi: 2019/89

Karar Tarihi: 14/11/2019

ITIRAZ YOLUNA BASVURAN: Yargitay 22. Hukuk Dairesi

ITIRAZIN KONUSU: 11/10/2011 tarihli ve 663 sayili Saglik Alaninda Bazi Düzenlemeler Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname’ye 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayili Kanun’un 122. maddesiyle eklenen mülga geçici 14. maddenin (3) numarali fikrasinin birinci cümlesinin Anayasa’nin 10. ve 50. maddelerine aykiriligi ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

OLAY: Kullanilmayan yillik ücretli izin sürelerine iliskin ücret alacaginin ödenmesine karar verilmesi talebiyle açilan davada itiraz konusu kuralin Anayasa’ya aykiri oldugu kanisina varan Mahkeme, iptali için basvurmustur.

I. IPTALI ISTENEN KANUN HÜKMÜ

Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) itiraz konusu kuralin da yer aldigi mülga geçici 14. maddesi söyledir:

“GEÇICI MADDE 14- (Ek. 6/2/2014-6518/122 md.; mülga: 2/7/2018-KHK-703/25 md.) (1) Türkiye Diyanet Vakfina ait hastaneler, tasinir ve tasinmazlari; alt isveren veya hizmet alimi iliskisi olmaksizin bir is sözlesmesine dayali olarak 21/11/2013 tarihi itibariyla anilan hastanelerde çalismakta olup da Sosyal Güvenlik Kurumuna tescili yapilmis olanlardan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel ve ilgili kadro veya pozisyon için aranilan özel sartlari tasiyanlar asagidaki usul ve esaslar çerçevesinde Vakfin talebi üzerine bir yil içinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna devredilir.

(2) Bu maddenin yayimi tarihinden itibaren alti ay içinde;

a) Devredilen hastanelerin tasinir ve tasinmazlari ile bunlarin bedeli Maliye Bakanligi temsilcisinin koordinatörlügünde, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Diyanet Vakfi temsilcilerinden olusacak üç kisilik komisyonlar tarafindan tespit edilerek tutanaga baglanir. Komisyonlar, bedel tespit ederken gerektiginde meslek kuruluslarindan veya bilirkisilerden yararlanabilir. Tespit edilen bedel Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca belirlenecek saglik kurum ve kuruluslarinin döner sermaye gelirlerinden bir yil içinde Türkiye Diyanet Vakfina ödenir.

b) Birinci fikrada belirtilen sartlari tasiyan personelden bir ay içinde talepte bulunanlardan;

1) Tabipler ve dis tabipleri çalismakta olduklari ildeki Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun ihtiyaç bulman saglik kurum veya kuruluslarinin memur kadrolarina atanirlar.

2) Tabipler ve dis tabipleri disindaki diger personel, yaptiklari is, egitim durumu ve bulunduklari pozisyon dikkate alinarak Devlet Personel Baskanliginin görüsü üzerine Maliye Bakanliginin izni ile çalismakta olduklari ildeki Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun ihtiyaç bulunan saglik kurum veya kuruluslarina, döner sermaye adina vizelenecek pozisyonlarda istihdam edilmek üzere, 657 sayili Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fikrasi hükümleri uyarinca sözlesmeli personel statüsüne geçirilir.

Atamada ve sözlesmeli personel pozisyonlarina geçirilmede, is sözlesmeleri askida bulunanlar dâhil tam zamanli çalisanlar ile emeklilik veya yaslilik ayligi kesilmek suretiyle çalisanlar dâhil herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaslilik ayligi baglanmamis olanlar dikkate alinir. Is sözlesmesi askida bulunanlar, is sözlesmesinin askiya alinmasini gerektiren hâlin bitiminden itibaren bir ay içinde talepte bulunmalari kaydiyla bu madde hükümlerinden yararlandirilir.

(3) Personele, memur ve sözlesmeli personel pozisyon statüsüne geçirilmeleri sebebiyle, is mevzuatina göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu veya Türkiye Diyanet Vakfi tarafindan herhangi bir tazminat ödenmez, kullanmamis olduklari yillik ücretli izin süreleri için herhangi bir ödeme yapilmaz Personelin devir tarihi itibariyla Türkiye Diyanet Vakfinda geçen ve kidem tazminatina esas alinabilecek hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayili Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandigi Kanunu uyarinca ödenecek emekli ikramiyesi veya ilgili mevzuatina göre ödenecek is sonu tazminatina esas toplam hizmet süresinin hesabinda dikkate alinir. Personelin, devir tarihine kadar olan döneme iliskin diger mali ve sosyal haklarindan Vakif sorumludur.

(4) Personelin emekli ikramiyesi veya ilgili mevzuatina göre ödenecek is sonu tazminati hesabina dâhil edilecek hizmet sürelerinden kaynaklanan ilave maliyetin finansmanina karsilik olmak üzere, devir tarihi itibariyla ilgililerin atandiklari kadro veya pozisyon unvani ile derecesi ve kademesi ile hizmet süreleri esas alinarak hesaplanacak emekli ikramiyesi ile is sonu tazminati toplam tutari, Türkiye Diyanet Vakfi tarafindan bir yil içinde döner sermaye hesabina ödenir veya devredilen hastanelere ait tasinir ve tasinmaz bedellerinden mahsubu yapilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasinda ilgili kanunlarin kadro kisitlamasina iliskin hükümleri uygulanmaz. ”

II. ILK INCELEME

1. Anayasa Mahkemesi Içtüzügü hükümleri uyarinca Zühtü ARSLAN, Engin YILDIRIM, Hasan Tahsin GÖKCAN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Kadir ÖZKAYA, Ridvan GÜLEÇ, Recai AKYEL, Yusuf Sevki HAKYEMEZ, Yildiz SEFERINOGLU ve Selahaddin MENTES’in katilimlariyla 16/10/2019 tarihinde yapilan ilk inceleme toplantisinda öncelikle uygulanacak kural ve sinirlama sorunlari görüsülmüstür.

2. Anayasa’nin 152. ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayili Anayasa Mahkemesinin Kurulusu ve Yargilama Usulleri Hakkinda Kanun’un 40. maddelerine göre bir davaya bakmakta olan mahkeme, o dava sebebiyle uygulanacak bir kanun veya Cumhurbaskanligi kararnamesinin hükümlerini Anayasa’ya aykiri görmesi hâlinde veya taraflardan birinin ileri sürdügü aykirilik iddiasinin ciddi oldugu kanisina varmasi durumunda bu hükümlerin iptalleri için Anayasa Mahkemesine basvurmaya yetkilidir. Ancak anilan maddeler uyarinca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesine basvurabilmesi için elinde yöntemince açilmis ve mahkemenin görevine giren bir davanin bulunmasi, iptali talep edilen kuralin da o davada uygulanacak olmasi gerekir. Uygulanacak kural ise bakilmakta olan davanin degisik evrelerinde ortaya çikan sorunlarin çözümünde veya davayi sonuçlandirmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte olan kurallardir.

3. Basvuran Mahkeme; KHK’ya 6518 sayili Kanun’un 122. maddesiyle eklenen mülga geçici 14. maddenin (3) numarali fikrasinin birinci cümlesinin iptalini talep etmistir. Itiraz konusu kuralda personele, memur ve sözlesmeli personel pozisyon statüsüne geçirilmeleri sebebiyle, is mevzuatina göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu veya Türkiye Diyanet Vakfi tarafindan herhangi bir tazminatin ödenmeyecegi ve kullanmamis olduklari yillik ücretli izin süreleri için herhangi bir ödemenin yapilmayacagi hükme baglanmistir.

4. Basvuran Mahkemede görülmekte olan dava, Türkiye Diyanet Vakfina bagli hastanede doktor olarak çalismakta iken KHK’nin mülga geçici 14. maddesi kapsaminda Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna memur olarak atanan davacinin kamuya devredilen önceki isyerinde hak ettigi hâlde kullanmadigini iddia ettigi yillik ücretli izin sürelerine ait ücret alacaginin ödenmesine karar verilmesi talebine iliskindir. Bakilmakta olan davanin konusunun is mevzuatindan dogan herhangi bir tazminat talebine iliskin olmayip sadece anilan mevzuattan dogan yillik ücretli izin sürelerine ait ücret alacagina yönelik oldugu, ayrica davanin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna karsi degil yalnizca Türkiye Diyanet Vakfina karsi açildigi görülmektedir. Diger taraftan davacinin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda memur kadrosuna atandigi, bir baska ifadeyle sözlesmeli personel pozisyonlarindan birine geçirilmedigi anlasilmaktadir. Bu itibarla itiraz konusu kuralda yer alan “…ve sözlesmeli personel pozisyon… ”, “ …Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu veya … ” ve “…herhangi bir tazminat ödenmez,…” ibarelerinin itiraz basvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta oldugu davada uygulanma imkâni bulunmamaktadir. Bu nedenle söz konusu ibarelere iliskin basvurunun Mahkemenin yetkisizligi nedeniyle reddi gerekir.

5. Öte yandan kuralin kalan bölümünde yer alan “Personele,…”, “…statüsüne geçirilmeleri sebebiyle, is mevzuatina göre… ”, “…Türkiye Diyanet Vakfi tarafindan… ” ve “…kullanmamis olduklari yillik ücretli izin süreleri için herhangi bir ödeme yapilmaz.” ibareleri kuralda sayilan ve bakilmakta olan davada uygulanma imkâni bulunmayan sözlesmeli personel yönünden de geçerli ortak kural niteligi tasimaktadir. Ayrica kuralin kalan bölümünde yer alan “…memur… ” ibaresi bakilmakta olan davada uygulanma imkâni bulunmayan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafindan herhangi bir tazminat ödenmeyecegine iliskin hüküm bakimindan da geçerli ortak kural niteligindedir. Bu nedenle kuralin kalan bölümüne iliskin esas incelemenin bakilmakta olan davanin konusu gözetilerek “…memur… ” ibaresi yönünden yapilmasi gerekmektedir.

6. Açiklanan nedenlerle 11/10/2011 tarihli ve 663 sayili Saglik Alaninda Bazi Düzenlemeler Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname’ye 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayili Kanun’un 122. maddesiyle eklenen mülga geçici 14. maddenin (3) numarali fikrasinin;

A. Birinci cümlesinde yer alan “…ve sözlesmeli personel pozisyon… ”, “…Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu veya…” ve “…herhangi bir tazminat ödenmez,…” ibarelerinin itiraz basvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta oldugu davada uygulanma imkâni bulunmadigindan bu ibarelere iliskin basvurunun Mahkemenin yetkisizligi nedeniyle REDDINE,

Tamami Için Tiklayiniz